Fotowoltaika

Wraz z implementacją ustawy o OZE, a więc z początkiem 2013 roku, wszedł obowiązek certyfikowania instalatorów mikro- i małych odnawialnych źródeł energii. Certyfikacja instalatorów OZE to wymóg dyrektywy 2009/28/WE o odnawialnych źródłach energii ustanowionej przez Unię Europejską.

Czytaj dalej

Prowadzona przez Unię Europejską polityka energetyczna wobec zmian klimatu oraz wspieranie ustawodawstwa państw członkowskich doprowadziły do szybkiego rozwoju rynku fotowoltaiki. Zastosowanie systemów fotowoltaicznych wymaga jednak wysoko wykwalifikowanych techników posiadających uprawnienia do instalacji, eksploatacji i naprawy urządzeń PV.

Czytaj dalej

Fotowoltaika, a więc mówiąc najogólniej, dziedzina zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej ze światła słonecznego, zyskuje w Polsce coraz większe zainteresowanie. Rosnąca popularność modułów fotowoltaicznych wynika przede wszystkim z dwóch powodów: doceniania aspektu ekologicznego w produkcji energii i łatwej dostępności do promieniowania słonecznego.

Czytaj dalej