Obowiązkowa certyfikacja instalatorów systemów fotowoltaicznych

Wraz z implementacją ustawy o OZE, a więc z początkiem 2013 roku, wszedł obowiązek certyfikowania instalatorów mikro- i małych odnawialnych źródeł energii. Certyfikacja instalatorów OZE to wymóg dyrektywy 2009/28/WE o odnawialnych źródłach energii ustanowionej przez Unię Europejską. Stosowny certyfikat potwierdzający uprawnienia do montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń OZE jest niezbędny w przypadku instalatorów małych kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów geotermalnych i pomp ciepła. Po wejściu w życie ustawy o OZE nawet domowe moduły fotowoltaiczne może instalować tylko certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych.

 

Aby uzyskać specjalistyczne uprawnienia zawodowe, trzeba odbyć szkolenie z konkretnego rodzaju OZE, w którego montażu i eksploatacji chce się specjalizować instalator. W celu uzyskania tytułu certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych należy pozytywnie ukończyć akredytowane szkolenie z fotowoltaiki. Uzyskany certyfikat jest ważny przez 5 lat od daty jego wystawienia.

1 komentarz

    • Katarzyna, 13-03-2017, 10:55

    Takie szkolenie to ciekawa sprawa. Zwłaszcza że pracy przybywa, bo np. coraz więcej firm zauważa korzyści, jakie przynoszą panele fotowoltaiczne na dachu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.